Bezoek de oude voorpagina

BGM in Nederland stopt!

Nieuwsbrief aug 2022

→→→ BGM in Nederland stopt! ←←←

BGM-India donaties

ING bank heeft de bankrekening voor Actiecomitee BGM-India per 2022 stopgezet. Het is niet langer mogelijk om de ING-bankrekening te gebruiken voor het overmaken van uw donaties aan BGM Social Service Centre website (Delhi 1996), India. Donaties worden automatisch niet aangenomen. Reden voor het verwijderen van deze ING-rekening is het overlijden van de tweede ondertekenaar van deze bankrekening, Jan Henneman. En volgens de wet mag Frans Wiegmans deze bankrekening niet alleen voortzetten.

Door opheffing van deze ING-rekening is Frans Wiegmans automatisch gestopt met functioneren als contactpersoon.

Voor meer informatie over uw donatie aan BGM-India: scroll naar beneden naar sectie "Handleiding voor Donaties"

Uitleg

Volgens de Nederlandse wet werkt Frans Wiegmans niet meer:

voor alle sponsoren in Nederland.

Oude Fondsenwervingsbrieven gestopt door Wilson Director.

Vanaf deze datum

Vanaf deze datum is Wilson Kochukunju zelf contactpersoon en neemt hij al deze taken over die Frans jarenlang deed.

Handleiding voor Wilson voor het maken van nieuwe fondsenwervende brieven

Nieuwe Fonds werving brieven vermelden uitsluitend:

Nieuwe fondsenwervingsbrieven van Wilson die spam vermijden.

Door herhaalde afmeldingen door organisaties over het ontvangen van brieven van Wilson in India, merkt Frans dat directeur Wilson geen rekening houdt met spampreventie. Dat is cultuur in India, om in deze nood elk Nederlands adres om een ​​donatie te vragen. Jarenlange adviezen van Frans aan Wilson om restrictieve mailinglijst te maken voor Nederlandse adressen, mochten niet baten. Wanneer u klachten kwijt wil graag per email aan directeur Wilson, India.

Advies van Frans.

Wilson stuurde jarenlang fondsenwervende brieven zonder te controleren of de geadresseerden bereid waren volgens website om eventueel donaties te geven of niet. Organisaties waren er vele, die tevergeefs klachten en afmeldingen naar Frans sturen: stop alsjeblieft met het verzenden van fondsenwervende brieven uit India. Dus het advies van Frans aan Wilson was: zoek een kantoormedewerker, om te helpen, Wilson, brieven te schrijven en een relevante mailinglijst op te stellen zodat er geen spam nodig is.

Tot nu toe is het er nooit van gekomen. Frans adviseert nog steeds: wie in India kan directeur Wilson de juiste weg wijzen naar internationale fondsenwerving?

Onderdeel van onafhankelijkheid is het zelf oplossen van problemen. Dit is hoe onafhankelijkheid werkt voor BGM-India sinds 1996.

Frans zal Wilson blijven adviseren, maar alleen als hij bereid is te ontvangen.

Als voormalig onderwijzer merkte Frans tekortkomingen op bij Wilson voor het onderhouden van de internationale communicatie met sponsors buiten India. Er zijn dus nog enkele stappen voor onafhankelijkheid die Wilson in dat opzicht moet nemen, zoals eerder hier vermeld. Voor een betere kwaliteit van leven voor de armste mensen in het bos.

Tot zover de handleiding voor Wilson.

Handleiding voor Donateurs

Correspondentie

Alle vragen over donaties en alle vragen over reportages graag richten aan directeur Wilson. Ik verwijs u graag naar BGM Social Service Centre in Thiruvananthapuram, India.

Klachtenloket Fondsenwerving-Brieven uit India

Geadresseerden kunnen geen contact meer opnemen met Frans Wiegmans over het ontvangen van fondsenwervende brieven van Wilson in India. Geadresseerden worden voortaan verzocht hun klachten rechtstreeks te sturen naar afzender Wilson, directeur van BGM-India. Voor contactgegevens: zie de Indiase website van BGM-India.

Onafhankelijkheid, korte geschiedenis

Alles past bij Frans' voortdurende ijver sinds 1995 om het project in India volledig onafhankelijk te maken. Sinds de vroegste jaren 1992, lang voordat BGM-India werd opgericht, is Frans verantwoordelijk geweest voor de oprichting en fondsenwerving van de Happy Action Relief, en even later: Forest Clinic Puravimala. Eindelijk kon in 1996 BGM Social Service India worden opgericht door lokaal Indiaas initiatief rond Wilson. Toch werden er elk jaar nog veel meer kleine stapjes naar onafhankelijkheid gezet. Het is alsof je een kind ziet opgroeien...

Bewondering voor de jaren van goed werk

Frans was erg blij om zoveel succesvolle rapporten aan sponsors te kunnen maken over het goede werk dat alle medewerkers in BGM-India hebben gedaan. Alle geschoolde onderwijzeressen en veldwerksters spannen zich in om de arme mensen in het bos te bereiken met verschillende programmas, vaak maandenlang zonder een dagloonvergoeding Eigenlijk verdient al het personeel in BGM-India bewondering van Frans en sponsors. Het is vanwege de motivatie bij de stafleden in deze verschillende programma's van BGM-India. Allemaal om een ​​duurzaam leven te bieden aan de arme plattelandsbevolking. De filmpjes van Frans op YouTube proberen deze waarden uit te dragen aan de sponsors. Vooral Wilson is een echte krachtpatser die wonderen kan doen op zijn eigen gebied van motiverende medewerkers en deelnemers. Allen zijn blij met het vakmanschap van BGM-India. Bekijk de gefilmde resultaten op YouTube. De onafhankelijkheid is eindelijk hier.

YouTube-films

Frans Wiegmans blijft, net als voorheen, exclusief aan de slag als humanitair filmmaker voor BGM-India. Er komen nieuwe films en andere thema's. Dit is om donateurs in het algemeen op de hoogte te houden over BGM-India. Wanneer reizen in India weer mogelijk is.

Donateurs hebben de afgelopen 15 jaar duizenden euro's geschonken omdat ze op YouTube filmpjes van Frans over BGM-India hebben gezien. Dit is het grandioze filmproject op YouTube dat veel verschillende films heeft opgeleverd over alle programma's BGM-India.

Alles mogelijk gemaakt met donaties voor filmcamera en computer, door Nico Nobel. Zonder deze korte films zou BGM-India niet hebben kunnen overleven. Want deze films trekken de afgelopen tien jaar enorme donaties aan op YouTube, omdat ze het dagelijks leven laten zien. Dus films over BGM-India gaan door op YouTube.

Omdat zoveel studenten in het bos succesvol zijn geweest in naschoolse lessen, in plaats van gesoleerd te worden gehouden.

Omdat veel studenten succes hadden met kookcursussen, snacks maken, keukenbenodigdheden verkopen, kleermakerij, het maken van zuivelproducten, kunstmest, ansichtkaarten.

Omdat deze studenten, na het succesvol afronden van deze cursussen, succesvol aan huis zaken hebben gedaan met behulp van Micro-Credit-Loans.

De films van Frans zijn het bewijs dat werk in India door donatie nog steeds zeer de moeite waard is.

Handleiding voor Donaties

Sponsors worden verzocht contact op te nemen met directeur Wilson van BGM Social Service India, om gegevens te ontvangen die nodig zijn voor het versturen van uw donatie via een zogenaamd geld-telegram.

Deze transacties worden uitgevoerd bij uw lokale bureau door twee bekende organisaties genaamd Western Union en Moneygram. Deze organisaties zijn erg populair voor het versturen van uw geldtelegram naar alle ontwikkelingslanden. Uw donaties kunnen dus zelfstandig, direct worden overgemaakt op de bankrekening van Wilson, directeur van BGM-India.

Dit kan bij elk lokaal Western Union/Moneygram-filiaal om uw donatie persoonlijk te pinnen of via internet.

U krijgt een ontvangstbewijs bij dit plaatselijke filiaal.

Donatie komt altijd op hetzelfde moment van overschrijving binnen.

Frans noemt zijn ervaring van de afgelopen 10 jaar als zeer betrouwbaar bij organisaties genaamd Money-gram en Western Union.

Alle jaren kwamen donaties veilig aan in India, allemaal via Western Union en Money-gram.

ING Bank-filiaal Heemskerk adviseerde Frans om naar Western Union te gaan, aangezien ING in ons geval geen internationale geldtransacties doet buiten Europa.

Tijd voor Frans om hier te eindigen en hoopvol een levensvatbaar voorstel voor sponsors achter te laten. Alle donaties worden gebruikt voor een betere kwaliteit van leven voor de mensen van het bos in Zuid-India.

Tot zover het persbericht, dank voor uw aandacht.

Frans Wiegmans, fotograaf, kunstschilder, tekenaar

en humanitair filmmaker BGM Social Service.

Links


Inhoud © 2022 Funsign/Frans Wiegmans --- HTML © 4 sept 2022 Paul Wiegmans